Jag erbjuder tjänster inom chefsurval. Genom min 
erfarenhet, kunskap och väl beprövade 
bedömningsmetoder i form av tester och djupintervjuer 
är jag en bra resurs i urvalsprocessen.